Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Kancelaria Radców Prawnych Piotra Malinowskiego i Michała Stępnia w Kołobrzegu i Koszalinie

Kancelaria Radców Prawnych Piotra Malinowskiego i Michała Stępnia zapewnia pomoc prawną zarówno podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, jak i osobom fizycznym. Świadczone przez obu radców usługi prawne obejmują:

  • porady prawne w sprawach bieżących,

  • współpracę w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw,

  • przygotowanie pism, wniosków i opinii prawnych,

  • opracowywanie i weryfikację umów i regulaminów,

  • reprezentowanie klientów przed urzędami administracyjnymi i sądami każdej instancji.

Zapewniamy indywidualnie dobrany do każdej sprawy zakres pomocy prawnej oraz wysoki poziom merytoryczny usług.

Czytaj więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne, które reguluje stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, jest bardzo rozległą dziedziną obejmującą swym zakresem inne gałęzie prawa. Sprawą cywilną jest np. zarówno rozwód, jak i sprawa spadkowa czy odszkodowawcza. Niezależnie od tego, jakie jest podłoże sprawy cywilnej, pomagamy klientom, aby ta sprawa była rozstrzygnięta na ich korzyść.

Odszkodowania i Windykacja

Oferujemy klientom pomoc prawną z zakresu windykacji należności oraz egzekwowania odszkodowań. Uczestniczymy w mediacjach, negocjacjach i sprawach sądowych, które mają na celu odzyskanie długu czy też uzyskanie zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu bądź utratę mienia. Dyskrecja i atmosfera wzajemnego zaufania to podstawa naszej pracy przy tego rodzaju i innych…

Prawo administracyjne

Prowadzimy sprawy, których jedną ze stron jest organ administracji publicznej. Są to wszelkie sprawy z zakresu prawa administracyjnego, w tym sprawy o udzielenie przez ten organ koncesji, pozwoleń i zezwoleń, sprawy dotyczące odwołań od decyzji administracyjnych, skargi kasacyjne i inne. Jako radcy prawni obsługujemy również procesy inwestycyjne, m.in. przygotowując lub…

Prawo rodzinne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego zarówno na etapie mediacji, jak i procesów sądowych. Zapewniamy obsługę prawną m.in. spraw rozwodowych, spraw alimentacyjnych, spraw o podział majątku wspólnego małżonków, a także spraw spadkowych. Z pomocą naszych radców prawnych łatwiej przejść przez tego rodzaju doświadczenia rodzinne i jednocześnie uzyskać pomyślne dla siebie…

Prawo pracy

Oferujemy pomoc prawną pracownikom i pracodawcom w rozstrzyganiu sporów wynikających ze stosunku pracy. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe i reprezentujemy klientów przed sądem oraz w trakcie postępowania egzekucyjnego. Ponadto opiniujemy umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzeń oraz inne akty wewnętrzne dotyczące spraw pracowniczych.

Prawo karne

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa karnego, reprezentując osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa oraz osoby, którym postawiony został taki zarzut. Udzielamy klientom pomocy prawnej w postępowaniach karnych i karnych gospodarczych m.in. poprzez zgłaszanie wniosków dowodowych, wnoszenie zastrzeżeń i uwag do opinii biegłych, przygotowanie apelacji.

Kancelaria prawna w Kołobrzegu i Koszalinie

Z usług świadczonych przez naszych radców można skorzystać w jednym z oddziałów kancelarii prawnej w Kołobrzegu lub Koszalinie. Oba oddziały czynne są dla klientów w dni powszednie, w stałych godzinach od 9.00 do 17.00. Na spotkanie należy umówić się telefonicznie lub osobiście, wybierając zaproponowany przez nas, a dogodny dla siebie termin konsultacji. Ponadto nasi eksperci udzielają również porad prawnych online. Aby uzyskać taką poradę, wystarczy szczegółowo opisać problematyczną sprawę w wiadomości e-mailowej. Przygotowaną odpowiedź odeślemy na podany adres e-mailowy najszybciej, jak to będzie możliwe.

Radcy prawni pracujący w naszej kancelarii prawnej,specjalizują się między innymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz prawa pracy. Pozwala nam to na kompleksową realizację zadań znajdujących się w obrębie wielu gałęzi prawa, z jednoczesnym zapewnieniem naszym Klientom najwyższej jakości świadczonych usług. Nasi prawnicy mogą poszczycić się wieloletnim doświadczeniem i bardzo dużą wiedzą, a także pełną dyskrecją oraz taktem, co jest niezwykle cenne podczas rozwiązywanie delikatnych problemów Klientów, w szczególności w trakcie pracy nad sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Oprócz porad prawnych i sporządzania stosownych dokumentów, zajmujemy się reprezentowaniem Klientów przed sądem. Nasze usługi obejmują również pomoc w uzyskaniu odszkodowania za straty poniesione w wyniku wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych bądź szkód osobowych.

Jeśli więc potrzebują Państwo pomocy doświadczonego prawnika, w sprawie rozwodu, podziału majątku czy sprawie karnej, zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii prawnej. W razie pytań dotyczących zakresu świadczonej przez nas pomocy prawnej, zachęcamy do kontaktu.