Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Prawo cywilne - Koszalin, Kołobrzeg

Lupa nad książką

Prawo cywilne ma na celu regulację stosunków majątkowych oraz do pewnego stopnia stosunków niemajątkowych pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi bez osobowości prawnej. Jest to dziedzina prawa, która zajmuje się regulacją stosunków pomiędzy osobami cywilnymi połączonymi więzami krwi, pracą bądź mającymi wspólny interes. Podstawę prawną stanowi tu przede wszystkim kodeks cywilny. Zgodnie z tym kodeksem jako część prawa cywilnego należy traktować m.in.

 • prawo własności, które nadaje własność i określa zasady korzystania z tej własności,

 • prawo zobowiązań regulujące relacje pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą,

 • prawo pracy regulujące stosunki pomiędzy pracownikiem i pracodawcą,

 • prawo rodzinne regulujące stosunki pomiędzy członkami rodziny,

 • prawo spadkowe, które reguluje sprawy związane z dziedziczeniem.

 

Mężczyzna wypełniający kartkęKancelaria Radców Prawnych Piotra Malinowskiego i Michała Stępnia świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Naszym klientom zapewniamy:

 • redagowanie pism procesowych, takich jak pozwy i wnioski, 

 • sporządzanie i opiniowanie umów prawnych,

 • reprezentację przed sądami i organami administracji. 

Udzielamy również wsparcia pozaprocesowego, reprezentując klientów w postępowaniu mediacyjnym oraz egzekucyjnym. 

 

 

Prowadzenie spraw cywilnych

Zapewniamy pomoc prawną w udowodnieniu racji strony biorącej udział w indywidualnym sporze na drodze sądowej. W zakresie prawa cywilnego prowadzimy m.in.: sprawy o zapłatę należności, odszkodowań i zadośćuczynień, sprawy o ochronę dóbr osobistych oraz sprawy z zakresu prawa rzeczowego. Zapewniamy pomoc w ustaleniu lub uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, uzyskaniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, jak również w sprawach o zniesienie współwłasności, zasiedzenie oraz eksmisję. 

 • Prowadzone przez nas sprawy z zakresu prawa cywilnego dotyczą m.in.:
 • zobowiązań wynikających z umów,
 • dochodzenia roszczeń cywilnych,
 • zniesienia współwłasności,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • ochrony własności,
 • zagadnień z zakresu prawa autorskiego,
 • ustanowienia lub zmiany treści służebności,
 • ustalenia lub uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
 • najmu i dzierżawy,
 • eksmisji,
 • zasiedzenia,
 • odzyskiwania odszkodowań i windykacji.