Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Prawo rodzinne - Koszalin, Kołobrzeg

Obrączki

Na prawo rodzinne składa się zbiór przepisów prawnych, którymi objęci są wszyscy – dorośli i niepełnoletni członkowie rodziny. Prawo to reguluje zarówno kwestie majątkowe, jak i pozamajątkowe stosunki rodzinne. Ten dział prawa wchodzi w skład szeroko rozumianego prawa cywilnego, a jego regulacje ujęte są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks obejmuje relacje małżeńskie, relacje między krewnymi i kuratelę.

Jako radcy prawni udzielamy pomocy prawnej osobom będącym w sporze na tle zróżnicowanych i zawiłych stosunków rodzinnych. Rokrocznie do biur naszej Kancelarii w Kołobrzegu i Koszalinie trafia wiele spraw z dziedziny prawa rodzinnego, dlatego mamy w prowadzeniu takich spraw duże doświadczenie. Nasze świadczone na rzecz klientów w zakresie prawa rodzinnego usługi polegają m.in. na:

  • redagowaniu wniosków i pism procesowych,

  • wsparciu prawnym klientów podczas postępowań nieprocesowych,

  • pomocy prawnej na etapie spraw sądowych.

 

 

Rozwody, alimenty i sprawy o podział majątku

Grafika rodziny na płycie dźwiękowejKancelaria Radców Prawnych Piotra Malinowskiego i Michała Stępnia reprezentuje klientów w sprawach rodzinnych takich jak m.in.:

  • rozwody (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie) i separacje,

  • sprawy alimentacyjne, w tym sprawy o zasądzenie alimentów, ich obniżenie, podwyższenie i uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka lub współmałżonka,

  • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,

  • sprawy o ustanowienie opieki nad wspólnymi, niepełnoletnimi dziećmi,

  • sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,

  • sprawy o uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa/uznanie lub zaprzeczenie uznania dziecka,

  • sprawy adopcyjne.

 

Rozwody, sprawy alimentacyjne, sprawy o podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami i wiele innych spraw rodzinnych w zdecydowanej większości przypadków budzi wiele negatywnych emocji. Ze względu na wagę tych spraw, a w szczególności na ich wpływ na życie rodziny nasi radcy prawni prowadzą je w taki sposób, aby jak najszybciej ujrzały finał. O pomoc prawną w sprawie rozwodów, ustanowienia alimentów, podziału majątku, itp. spraw rodzinnych można się zgłaszać do naszych kancelarii w Kołobrzegu i Koszalinie.