Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Odszkodowania i windykacje - Koszalin, Kołobrzeg

rozbite samochody

Zespół Kancelarii Radców Prawnych Piotra Malinowskiego i Michała Stępnia specjalizuje się m.in. odzyskiwaniu odszkodowań i windykacji długów. Zapewniamy pomoc prawną w odzyskaniu należności pochodzących z obrotu gospodarczego, jak również wyegzekwowaniu wierzytelności od ubezpieczycieli. W zakresie odszkodowań udzielamy pomocy prawnej osobom, które poniosły straty w wyniku:

  • szkody osobowej,

  • szkody komunikacyjnej,

  • szkody w gospodarstwie rolnym,

  • wypadku komunikacyjnego,

  • wypadku w rolnictwie,

  • wypadku przy pracy,

  • wypadku ze skutkiem śmiertelnym,

  • błędów medycznych.

Udzielamy wsparcia klientom dochodzącym należności zarówno w drodze polubownych mediacji, jak i na drodze sądowej.

 

 

Odzyskiwanie odszkodowań Kołobrzeg

Osoba pokazująca stosy monetPomoc prawną ze strony naszych ekspertów mogą otrzymać m.in. osoby dochodzące odszkodowań w Kołobrzegu. Działa w tym mieście jedno z dwóch biur naszej Kancelarii. Od poniedziałku do piątku przyjmujemy w nim m.in. interesantów ubiegających się o odszkodowanie zdrowotne, odszkodowanie komunikacyjne, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy oraz o inne zadośćuczynienia związane z naruszeniem zdrowia lub dóbr osobistych. Niesiemy pomoc prawną w sporach dotyczących odmowy udzielenia odszkodowania w całości lub części, jak również w sporach związanych z przyznaniem zbyt niskiej kwoty rekompensaty. Kancelaria w Kołobrzegu, do której można się zgłaszać z tego rodzaju sprawami, funkcjonuje pod adresem ul. Wylotowa 82/11.

 

 

Odzyskiwanie odszkodowań Koszalin

O odzyskanie odszkodowania z pomocą naszych ekspertów mogą zawalczyć również klienci z Koszalina. Sprawy dotyczące odzyskiwania odszkodowań w Koszalinie prowadzimy w biurze mieszczącym się przy ulicy Zwycięstwa 42, w lokalu 202. Po pomoc prawną mogą zwrócić się do nas osoby poszkodowane w sprawach odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia mienia (w tym również w sprawach podlegających odpowiedzialności cywilnej), a także osoby poszkodowane w wyniku czynów niedozwolonych takich jak chociażby wypadek komunikacyjny. Sprawy klientów są tratowane przez nas w pełni indywidualnie i do każdej z nich dobieramy optymalne środki walki o prawa odszkodowawcze.