Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Prawo pracy - Koszalin, Kołobrzeg

Lupa na książce

Prawo pracy jest jedną z tych dziedzin prawa, które najbardziej bezpośrednio dotyczą ogółu społeczeństwa. Analogicznie do prawa rodzinnego regulującego stosunki prawne pomiędzy członkami rodziny, prawo pracy to zbiór norm prawnych ściśle związanych ze stosunkiem pracy. Określa ono prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców. Dotyczy zwłaszcza osób związanych z pracodawcą w oparciu o umowę o pracę. Do sporów na tym tle dochodzi wtedy, gdy jedna ze stron lub też obie strony umowy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, co też jest dosyć często spotykaną sytuacją.

 

 

Pomoc radcy w sprawach z zakresu prawa pracy

Zapewniamy pomoc prawną w rozstrzyganiu sporów wynikających ze stosunku pracy, reprezentując zarówno pracodawców, jak i pracowników. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, reprezentujemy klientów przed sądem (w tym: Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) oraz w trakcie postępowania egzekucyjnego.

 

Kompetencje radcy prawnego z zakresu prawa pracy pozwalają m.in. na pomoc pracownikom w sprawach takich jak:

  • ustaleniu stosunku pracy,

  • przywróceniu do pracy niesłusznie zwolnionego pracownika,

  • wyegzekwowanie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,

  • wyegzekwowanie zapłaty wynagrodzenia, w tym zapłaty za nadgodziny,

  • wyegzekwowanie sprostowania i wydania świadectwa pracy,

  • o zapłatę odszkodowania za wypadek przy pracy,

  • sprawach związanych z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi oraz odszkodowaniami z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych.

 

Mężczyzna pracujący za pomocą laptopaNatomiast dla zainteresowanych pomocą radcy prawnego pracodawców świadczymy usługi takie jak:

  • przygotowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych (np. regulaminów pracy i wynagrodzenia, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, wypowiedzeń warunków umowy o pracę),

  • sporządzanie opinii prawnych,

  • udział w negocjacjach pomiędzy pracodawcami a pracownikami, w sporach indywidualnych i zbiorowych.