Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Śmierć kogoś z bliskich jest bardzo dużym ciosem. Rodzina pogrążona w żałobie i skupiona na organizacji pogrzebu oraz załatwieniu wszelkich formalności związanych z tym przykrym wydarzeniem rzadko kiedy skupia się na kwestii spadku. Jest to dosyć często spotykany i niekiedy przykry w skutkach błąd. Należy pamiętać, że dziedziczone są nie tylko dobra materialne i niematerialne, ale również różnego rodzaju zadłużenia i zobowiązania denata.

 

Jak postąpić w sytuacji odziedziczenia długów po zmarłym?

konsultacje z prawnikiem

Aby wiedzieć, jak postąpić w przypadku dziedziczenia, należy znać podstawy prawne związane ze spadkiem. Obecnie wyróżnia się dziedziczenie testamentowe oraz ustawowe. Pierwszy rodzaj dotyczy sytuacji, kiedy denat sporządził testament, drugi natomiast w sytuacji braku ważnego testamentu. Dziedziczenie ustawowe regulowane jest za pomocą Kodeksu Cywilnego, który określa, kto zostanie spadkobiercą.

Obecnie spadkobiercy podzieleni są na kilka grup. Do pierwszej należą dzieci, wnuki oraz małżonek spadkodawcy, do drugiej rodzice, rodzeństwo oraz potomkowie rodzeństwa spadkodawcy, w trzeciej umieszczono dziadków oraz potomków dziadków spadkodawcy, w czwartej dzieci małżonka spadkodawcy w sytuacji, kiedy żadne z rodziców nie dożyło otwarcia spadku. Do ostatniej grupy należy gmina miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa.

Każdy spadkobierca ma 6 miesięcy od dotarcia do niego informacji o śmierci spadkodawcy na podjęcie kroków prawnych. Obecnie możliwe są trzy opcje:

  • Przyjęcie spadku wprost – dziedziczony jest zarówno pozostawiony majątek, jak i wszystkie długi denata, niezależnie od ich wysokości,
  • Całkowite odrzucenie spadku – zrzeczenie się zarówno praw do majątku spadkodawcy, jak i jego długów,
  • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – dziedziczenie majątku oraz długów spadkodawcy, jednak odpowiedzialność za zobowiązania finansowe denata ogranicza się do wysokości jego majątku.

W przypadku niewykonania żadnych działań w wyznaczonym czasie spadek automatycznie zostanie przez niego przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Przed podjęciem decyzji, warto zastanowić się nad tym, czy aktywa spadku przewyższają pasywa. Dobrym pomysłem jest również skorzystanie z pomocy radcy prawnego, który pomoże przejść przez cały proces związany z przyjęciem bądź odrzuceniem spadku. Po podjęciu konkretnej decyzji konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem lub u notariusza.