Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Kolejność dziedziczenia ustawowego

Mężczyzna dzielący dwa stosyJeśli osoba zmarła pozostawiła po sobie małżonka oraz dzieci, cały spadek rozdzielony jest równo pomiędzy nich. Jest od tego jednak jedno odstępstwo - mąż lub żona nie może otrzymać części mniejszej, niż 25% pozostawionych dóbr. Tak więc, jeśli zmarły pozostawił współmałżonka i:

jedno dziecko - każdy dostaje po 50%,

dwójkę dzieci - każdy dostaje 1/3,

trójkę dzieci - każdy dostaje 25%,

czwórkę i więcej dzieci - współmałżonek otrzymuje 25%, natomiast pozostałe 75% dzielone jest pomiędzy dzieci.

W sytuacji, w której jedno z dzieci nie żyje, a ma swoich potomków, część przypadająca na to dziecko jest dzielona po równo pomiędzy jego zstępnych.

W przypadku braku dzieci...

Kolejność dziedziczenia ustawowego przewiduje, że w przypadku braku rodziców, rodzeństwa lub dzieci, całość majątku przysługuje osobie, z którą spadkodawca pozostawał w związku małżeńskim. Jeśli jednak żyje rodzina zmarłego, możemy wyróżnić kilka możliwości:

w przypadku, kiedy osoba zmarła nie pozostawiła po sobie potomstwa, tylko małżonka, a także żyją jeszcze jej rodzice, każdy z rodziców otrzymuje 25% spadku, natomiast współmałżonek - 50%,

jeśli żyje jeden rodzic, dzieli się on spadkiem po połowie z wdową lub wdowcem po zmarłej osobie,

jeśli żyje małżonek oraz jeden rodzic, a także rodzeństwo spadkodawcy - 25%, które należałoby się zmarłemu rodzicowi zostaje podzielone po równo pomiędzy rodzeństwo,

jeśli żyją tylko i wyłącznie dziadkowie, otrzymują oni po 25% spadku (w przypadku wcześniejszej śmierci jednego z nich, 25% jest przekazane potomkom nieżyjącego już dziadka lub babci).

Kolejne osoby do dziedziczenia

Dorosła osoba podaje sadzonkę dzieckuUstawa przewiduje także sytuację, w której zmarła osoba nie miała rodziców, rodzeństwa, dziadków, współmałżonka oraz dzieci. Wówczas, osoby, którym należy się spadek to dzieci męża lub żony, czyli tzw. pasierbowie. Jeśli zmarła osoba nie miała ich w najbliższej rodzinie, cały majątek zostaje przekazany, na mocy ustawy mówiącej o kolejności dziedziczenia, gminie, w której zamieszkiwał zmarły.