Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Dziedziczenie jest skomplikowanym procesem prawnym, który może być trudny do przeprowadzenia, dlatego też powinien być zlecany specjalistom w tej dziedzinie prawa. W Polsce stwierdzenie nabycia spadku jest ważnym dokumentem, wymaganym do przeniesienia praw własności z jednej osoby na drugą. Niniejszy artykuł zawiera przegląd tego, co konkretnie składa się na oświadczenie spadkowe oraz jak wygląda proces prawny uzyskania go w Polsce.

otrzymanie spadku

 

Czym konkretnie jest stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku to dokument wydany przez sąd lub inny wyznaczony organ, który potwierdza przeniesienie praw majątkowych na osobę dziedziczącą. Służy on do potwierdzenia ważności przeniesienia i jest dowodem na to, że nowy właściciel nabył prawa do danego dobra. Oświadczenie zawiera również informacje o długach lub zobowiązaniach związanych z przekazanym spadkiem. Przed rozpoczęciem procesu warto skontaktować się z kancelarią notarialną, która rozwieje wszelkie wątpliwości oraz doradzi w razie ewentualnych sporów o spadek.

W Polsce dziedziczenie jest regulowane przez prawo i wymaga przestrzegania pewnych procedur. Pierwszym krokiem w procesie jest wizyta w kancelarii notarialnej, gdzie dokonuje się spisania aktywów zmarłego. Następnie zostają one poddane wycenie. Po zinwentaryzowaniu i wycenie wszystkich aktywów, spadkobiercy muszą złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w lokalnym sądzie lub innym wyznaczonym organie.

 

Jakie informacje powinny być zawarte we wniosku o nabycie spadku?

Wniosek musi zawierać informacje o wszystkich aktywach, długach, zobowiązaniach, podatkach i opłatach związanych z majątkiem. Po zatwierdzeniu wniosku sąd lub inny wyznaczony do tego organ wyda oświadczenie spadkowe potwierdzające, że wszystkie aktywa przekazano prawowitym spadkobiercom.