Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Jak ustalić wysokość alimentów?

Wbrew pozorom ustalenie kwoty alimentów nie jest prostym zadaniem. Ten etap rozwodu w większości przypadków jest stosunkowo problematyczny dla rozwodzących się osób. Kwota alimentów powinna zostać poparta odpowiednimi dokumentami, a więc niemożliwe jest zawyżanie kwoty alimentów powyżej potrzeb dziecka. W teorii można skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatorów, jednak tak naprawdę nie mają one nic wspólnego z rzeczywistością. Prawidłowe i rzetelne wyliczenie kwoty alimentów może wykonać jedynie specjalista w kancelarii adwokackiej.

 

Na jakiej podstawie ustalana jest kwota alimentów?

alimenty

To, jakiej wysokości alimenty zostaną przyznane na dziecko, zależy od kilku czynników. Dwoma najważniejszymi dominantami kwoty wypłacanych alimentów są potrzeby dziecka oraz wysokość zarobków rodzica, który jest zobligowany do płacenia alimentów. Do potrzeb dziecka zalicza się wszelakie koszty związane z jego utrzymaniem, czyli opłaty za jedzenie, kosmetyki, środki czystości, ubrania, leki, a także odpowiednio wyliczony procent opłat za mieszkanie.

Alimenty powinny być na tyle wysokie, aby umożliwić zakup podręczników, zeszytów i innych niezbędnych pomocy szkolnych, jak na przykład sprzęt elektroniczny. Opłaty za dojazdy dla dziecka, wydatki na rozrywkę oraz kulturę są kolejnym elementem, który wpływa na wysokość alimentów. Podczas rozwodu i ustalania alimentów adwokat sumuje wszystkie te wydatki, rozdzielając koszty pomiędzy rodziców dziecka.

Większe kwoty wydawane na utrzymanie dziecka powinny być poparte za pomocą faktur, rachunków lub zaświadczeń. Mniejsze kwoty nie muszą być popierane potwierdzeniami. Wysokość alimentów jest zależna również od dochodów rodzica. Co ważne, do obliczania wysokości kwoty alimentów przyjmuje się nie rzeczywiste, lecz możliwe dochody. Dzięki temu do alimentów zalicza się nawet dochody, które może uzyskać osoba będąca w świetle prawa bezrobotna. Jeżeli rodzic po opłaceniu alimentów nie byłby w stanie zapewnić sobie spełnienia podstawowych potrzeb, może zostać zwolniony z płacenia alimentów. Chociaż ustalenie dochodów jest zależne od sądu, to rodzic występujący o zasądzenie alimentów wraz z adwokatem decydują, jakie dowody przedstawią i o jaką kwotę chcą się ubiegać.