Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Kiedy sporządza się opinię prawną?

Zgodnie z dostępną definicją, opinią prawną określa się materiał analityczny, dotyczący konkretnego zagadnienia prawnego. Opinia prawna może być wystawiona przez radcę prawnego lub adwokata. Warto wiedzieć, że dokumenty te pełnią jedynie rolę pomocniczą i nie są dokumentami wiążącymi. Obecnie wyróżnić można opinie prawne rozbudowane oraz przyspieszone. Każda opinia prawna zawiera opis problemu, analizę sprawy zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, określenie ewentualnych zagrożeń oraz wnioski. W rozbudowanej opinii prawnej znajduje się również podstawę prawną uzasadniającą przyjęte stanowisko oraz możliwe sposoby postępowania w danej sytuacji.

prawna opinia

 

W jakich sytuacjach konieczne jest pozyskanie opinii prawnej?

Z opiniowania prawnego mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Z tego rodzaju pomocy można skorzystać w sytuacji, kiedy wymagana jest opinia od profesjonalisty z dziedziny prawa. Dzięki pozyskaniu opinii prawnej od radcy prawnego lub adwokata możliwe jest spojrzenie na sprawę z innej perspektywy i znalezienie najlepszego rozwiązania danej sytuacji. Tego rodzaju opinii warto zasięgnąć również w sytuacji, kiedy niemożliwe jest samodzielne ocenienie danej sytuacji.

Dzięki opinii prawnej możliwe jest bezpieczne zawieranie transakcji z innymi podmiotami oraz zminimalizowanie ryzyka wiążącego się z prowadzeniem działalności. Z tej usługi warto skorzystać także w przypadku zmian zapisów w umowach czy zmian we współwłasności. Opinia prawna pozwala także na podjęcie decyzji o tym, czy warto rozpoczynać spór sądowy, czy jest on z góry przegrany i będzie wiązał się jedynie z dodatkowymi kosztami. Działanie zgodnie z opinią prawną pozwoli ustrzec się przed działaniem niezgodnym z obowiązującym prawem. W przypadku sporów sądowych w opinii zawarte mogą być również informacje na temat możliwego zakończenia sprawy i argumentów, jakie może wnosić strona przeciwna.