Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Jaka jest odpowiedzialność karna za wyłudzanie odszkodowań?

Chociaż wyłudzanie odszkodowań nie wydaje się być częstym działaniem, to zdarzają się wciąż za często. Wszelkie działania pod postacią manipulowania danymi o zdarzeniu, wielkości szkody, a także niszczenie dowodów lub ich preparowanie może być potraktowane jako oszustwo zwykłe, lub oszustwo ubezpieczeniowe. W przypadku oszustwa zwykłego ubezpieczyciel zostaje wprowadzony w błąd, co skutkuje wypłatą odszkodowania. Oszustwo ubezpieczeniowe nie musi zakończyć się wypłatą świadczenia.

podpalenie

 

Co grozi za wyłudzanie odszkodowań?

Warto wiedzieć, że jedno wyłudzone odszkodowanie AC jest równowartością składek zebranych od około 17 kierowców, natomiast OC – aż 25 kierowców. Obecnie takie działanie jest uznawane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym. Wykroczenia tego rodzaju określone są w prawie karnym, a wszelkich porad związanych z tym tematem warto zasięgać u radców prawnych specjalizujących się w tym zakresie prawa.

Zgodnie z przepisami osoba, która dokonała oszustwa ubezpieczeniowego, może podlegać karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ktoś, kto próbował wyłudzić pieniądze z odszkodowania poprzez oszustwo zwykłe, może zostać skazany na karę więzienia od 6 miesięcy do lat 8. Co ważne, zgodnie z artykułem 298 kodeksu karnego osoba, która dobrowolnie zapobiegła wypłacie odszkodowania przed wszczęciem postępowania, nie podlega karze.

Czy czynny żal zawsze ma zastosowanie?

Jeżeli sprawca zapobiegnie wypłacie odszkodowania już po rozpoczęciu postępowania karnego, to nie zostaną zastosowane wobec niego okoliczności łagodzące. Nie mają one zastosowania również wtedy, kiedy wypłata odszkodowania została wstrzymana w wyniku działania instytucji ubezpieczeniowej lub innych przyczyn niezależnych od sprawcy.