Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Jak odwołać się do sądu pracy?

Odwołanie do sądu pracy zazwyczaj jest działaniem następującym po niezgodnym z prawem zachowaniu pracodawcy względem pracownika. Odwołanie do sądu pracy jest pozwem, który powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje oraz nasze roszczenia względem pracodawcy. Pozew jest początkiem procesu sądowego, podczas którego sąd określa, która ze stron jest poszkodowana. Treść roszczeń jest zależna od tego, jaki rodzaj umowy o pracę wiązał nas z pracodawcą, oraz efekt, jaki chcemy osiągnąć – odszkodowanie, czy przywrócenie do pracy.

 

Kiedy i jak odwoływać się do sądu pracy?

Odwołanie do sądu pracy składane jest przez osoby, które dostały wypowiedzenie umowy o pracę mimo przebywania na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, wychowawczym. 

  

  

sąd pracy

Jest to działanie niezgodne z prawem pracy, podobnie jak wypowiedzenie umowy osobie na zwolnieniu chorobowym. Pracownicy, którym została wypowiedziana umowa, a do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje im nie więcej niż 4 lata, również mogą odwoływać się do sądu pracy.

Jeżeli zostaliśmy potraktowani przez pracodawcę niezgodnie z prawem, mamy prawo wejść z nim na ścieżkę sądową. Odwołanie do sądu pracy możemy złożyć w terminie 21 dni od otrzymania wypowiedzenia od zatrudniającego. Umowa zostaje rozwiązana niezależnie od złożonego odwołania. O przywróceniu pracownika decyduje dopiero sąd pracy. Planując wejście na ścieżkę sądową warto nawiązać współpracę z radcą prawnym, który wesprze nas podczas składania odwołania, sporządzi pisma procesowe, a także będzie nas reprezentował przed sądem i w trakcie postępowania.

W toku sprawy możemy ubiegać się o odszkodowanie bądź o przywrócenie na stanowisko. Wybór należy do zwolnionego pracownika. W większości przypadków pracownicy ubiegają się o unieważnienie wypowiedzenia.  Jeżeli pracownik zostaje przywrócony do pracy, przysługuje mu zadośćuczynienie za okres, w którym pozostawał bez pracy. Jeżeli nie chcemy kontynuować współpracy z osobą, która nas zwolniła, możemy domagać się odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy. Wysokość odszkodowania zostaje określona przez sąd. Jak widać, odwołanie do sądu wymaga wiedzy z zakresu prawa pracy i dużej cierpliwości. Z tego tytułu warto nawiązać współpracę z radcą radnym, dzięki któremu cały proces przebiegnie dla nas o wiele spokojniej.